درباره ما

شرکت فناوران تابان کارساز آریا

در سال 1398 با تشکیل تیمی از متخصصان و مشاوران در زمینه فناورای اطلاعات و بازار های مالی تشکیل گردید تا با رشد روز افزون درخواست ها در زمینه های ذکر شده بوسیله پتانسیل های موجود داخلی، از جمله کارشناسان و فارغ التحصیلان مستعد پاسخگوی بخشی از این نیاز ها باشد.