مشاوره
مشاوره

واحد مشاوره فن تک آریا با تکیه بر تجربیـات متخصصیـن خـود پاسخگوی شرکت‌های دولتی و خصوصی، در زمینه خدمات تخصصی و نیازهای ایشان در حوزه های فناوری اطلاعات و بازار های مالی می‌باشد.